Posledné hľadané

despotizmus
gesto
lytický
gesto
kognitívny
metajazyk
extrapolácia
ektopia
viktimizácia
telekinetický

Najhľadanejšie

viktimizácia
inštitucionalizovaný
permisívny
ichtyografia
kognitívny
recipročne
kompulzívny
inkluzívny
preemptívny
heterotermia