Posledné hľadané

ultraštruktúra
oligotrofný
proprétor
preemptívny
proprétor
idiosynkrázia
konfesia
konfesia
konotácia
submisívny

Najhľadanejšie

inkluzívny
kognitívny
celulizácia
viktimizácia
kompulzívny
inštitucionalizovaný
tranža
telurický
inšpiračný, inšpiratívny
ichtyografia