Posledné hľadané

proliferácia
obligatórny
heterotermia
plankonkávny
fotoamatérsky
transformátor
rítus
anotácia
oktávový
indoktrinácia

Najhľadanejšie

kognitivny
zonácia
koherentný
inkluzívny
Viktimizacia
kompulzívny
valídny
inovatívny
invazívny
inštitucionalizovať sa