Výsledok hľadania pre slovo: Klon

klonus -nu m. ‹g› lek. trhavý kŕč, šklbnutie;

klonický príd. lek. šklbavý: klonické kŕče (napr. pri epilepsii)

klonovanie -ia s. ‹g› genet. genetické zásahy (nie pohlavné) vedúce k získaniu jedinca (jedincov) aspoň s jednou požadovanou vlastnosťou, ktorá je pôvodnému organizmu cudzia

klon -u m. ‹g› genet. súhrn potomstva vzniknutého nepohlavnou cestou z jedného jedinca, resp. z jedinej bunky;

klonový príd.: klonový výber v šľachtení

anticyklóna -y ž. ‹g› meteor. oblasť zvýšeného tlaku vzduchu v atmosfére, ktorá sa prejavuje (na synoptickej mape) aspoň jednou uzavretou izobarou al. izohypsou, v ktorej asistuje charakteristická cirkuláciaa vzduchu, tlaková výš;

anticyklonálny príd.

cyklóna -y ž. ‹g› meteor. oblasť so zníženým tlakom vzduchu prejavujúca sa výskytom atmosférických frontov sprevádzaných zrážkami, rýchlymi zmenami teplôt a zosilnením vetra, tlaková níž;

cyklonálny príd.

cyklón -u m. ‹a < g›

1. ničivá víchrica, smršť; meteor. tropická cyklónaa v sev. oblastiach Ind. oceána, najmä v Bengálskom zálive

2. tech. odlučovač tuhých častíc z plynov al. kvapalín v podobe valcovej nádoby, založený na princípe odstredivej sily; poľn. odstredivý odlučovač na oddeľovanie unášaných materiálov (semien, prímesí) z nosného prúdu vzduchu

3. (počas 2. svetovej vojny obchodný názov) kyanovodíkk (chem.);

cyklónový príd.: cyklónová smršť

hydrocyklón -u m. ‹g› tech. zariadenie na oddeľovanie tuhých častíc z kvapalín odstredivou silou, používané v rôznych priemyselných odvetviach; ban. takéto zariadenie na úpravu nerastných surovín a ich triedenie

mezocyklóna -y ž. ‹g› meteor. cyklónaa s horizontálnym rozmerom 100 km, trvajúca približne 1 deň, sprevádzaná silným vetrom a intenzívnymi zrážkami

multicyklón -u m. ‹l + g› tech. mnohočlánkový odlučovač prachu

cyklonit -u m. ‹g› chem., tech. hexogénn

myoklónia -ie ž. ‹g› lek. krátke, rýchle zášklby svalov al. svalových skupín;

myoklonický príd.

 

Posledné hľadané

psychoterapeut
Viktimizacia
meritórny
estetickosť
Screening
kritérium
varieta
tréner
región
sugestívne

Najhľadanejšie

validný
inštrument/
Kognitívny
inkluzívny
Koherentný
kompulzívny
kumulatívne
keramika
inštitucionalizovať sa
inovatívny