Výsledok hľadania pre slovo: Q

q. e. skr. ‹l: quod est› kniž. to jest

q. v. skr. ‹l: quod vide› kniž. pozri tam

quaeritur [kvé-] ‹l› kniž. o to ide

quai [ke] neskl. s. ‹f› nábrežie: Q. d’Orsay [ke dorse] nábrežie v Paríži, sídlo ministerstva zahraničných vecí; pren. toto ministerstvo

quarter [kvórter] -tra m. ‹a < f› brit. objemová miera (291 l); brit. jednotka hmotnosti (2,7 kg)

quasimodo [kvazi-] -a m. ‹VM› nevzhľadný, škaredý, spravidla hrbatý človek (podľa rovnomennej postavy hrbáča z románu franc. spisovateľa V. Huga Chrám Matky Božej v Paríži)

quattrocento [kvatročen-] -a s. ‹t› výtv. umelecká epocha 15. stor. v tal. umení

quetzal1 [kecal] -a m. ‹šp < indián› zool. juhoamer. vták rodu Pharomarchus so svietivozeleným perím

quetzal2 [kecal] -a m. ‹šp < indián› guatemalská menová jednotka, 100 centavos

qui pro quo [kví pró kvó], quiproquo neskl. s. ‹l: „kto za koho“› kniž. zámena, nedorozumenie; div. zámena osôb v dramatickom diele

quinta essentia [kví- -ncia] ‹l: „piata podstata, kvintesencia“›

1. filoz. pôvodne éter, ktorý Aristoteles pripojil k Empedoklovým prvkom (zemi, vode, vzduchu a ohňu) ako najhlavnejší, najjemnejší a všetkým prenikajúci prvok

2. kniž. to, čo je podstatné, základné, najskutočnejšie, jadro veci

quirit [kvi-] -a m. ‹l› hist. (v starovekom Ríme) plnoprávny občan;

quiritský príd.

quodlibet → kvodlibet

quadragesima [kvadrágézi-] -y ž. ‹l› cirk. štyridsaťdňové pôstne obdobie (od Popolcovej stredy do prvého veľkonočného sviatku)

qindarka [ťi-] -y ž. ‹alb < l› čiastková jednotka alb. meny, stotina leku

queenslandský [kvínzlen-] príd. ‹VM› veter. queenslandská horúčka akútne infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka, prejavujúce sa nervovými poruchami, zápalmi mliečnej žľazy, potratmi, Q-horúčka (podľa členského štátu Austrál. zväzu)

quickstep [kvik-] -u m. ‹a› tan. moderný spoločenský tanec v rýchlom tempe, rýchly foxtrot

<<< bonum et aequum quieto >>>
 

Posledné hľadané

donegal
anizo-
anhidróza
zenit
pneumotachograf
paleozoológ
imisný
bergamotkový
aerootitída
muskulatúra

Najhľadanejšie

inkluzívny
kognitívny
Koherentny
Validný
film
inovatívny
lobovať
kompulzívny
invazívny
kumulatívne