Výsledok hľadania pre slovo: antonymický, antonymný

antonymický, antonymný príd. ‹g› lingv. k antonymia, k antonymum: antonymický, antonymný výraz; antonymický, antonymný vzťah; antonymický, antonymný rad;

antonymicky, antonymne prísl.

 

Posledné hľadané

materiálový
divizionizmus
syndróm
gruntovať
robot
čela
prototrofia
chromatofor
didaktický
diferenciálny

Najhľadanejšie

kognitivny
zonácia
koherentný
inkluzívny
Viktimizacia
kompulzívny
valídny
inovatívny
invazívny
inštitucionalizovať sa