Výsledok hľadania pre slovo: antonymum

antonymum -nyma s. ‹g› lingv. slovo, výraz protikladného významu, opozitum: kontrárnee, kontrastné antonymumá (napr. veľký – malý); graduálne stupňovité antonymumá (napr. ľadový – studený – chladný – vlažný); vektorové antonymumá (napr. vojsť – vyjsť); kontradiktórne antonymumá (napr. život – smrť)

 

Posledné hľadané

antonymum
Archont
desémantizácia
gréčtina
situácia
procesor
invalidita
recipročne
proces
kulantne

Najhľadanejšie

kognitívny
latex
karanténa
viktimizácia
transformátor
inkluzívny
koherentný
heterotermia
kompulzivny
Rekreácia