Výsledok hľadania pre slovo: arabistika

arabistika -y ž. ‹VM› vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním jazyka, literatúry, dejín, kultúry a zvykov arab. národov a ich vzájomných vzťahov

 

Posledné hľadané

barok
nota
korešpondenčné
elektronegatívny
stechiometrický
charakteristicky
sadomasochizmus
gravimetrický
kognitívny
epidemiológia

Najhľadanejšie

validný
inštrument/
Kognitívny
inkluzívny
Koherentný
kompulzívny
kumulatívne
keramika
inštitucionalizovať sa
inovatívny