Výsledok hľadania pre slovo: archív

archívnearchív

archívnictvo archívnictvo s. ‹stredl < g›

1. odbor zaoberajúci sa vývojom, metódami a prostriedkami práce v archívoch, usporadovanie archívov; náuka o tom

2. sústava archívov, archívna organizácia ako odvetvie verejnej správy;

archívnický príd.

archívnyarchív

archív -u m. ‹stredl < g›

1. súhrn písomných a príbuzných pamiatok, písomností dokumentárnej povahy, ktorý vznikol výberom pre správne al. vedecké účely; budova al. miestnosť, miestnosti, kde je uložený; inštitúcia zhromažďujúca tieto písomnosti: ukladať (listiny) do archívu; hľadať v archíve; mestské archívy; literárny, divadelný, filmový archív; A. hlavného mesta Bratislavy; lexikálny archív súbor excerptov dokladajúcich použitie určitého slova v umeleckej, vedeckej literatúre, v tlači a i., najmä pre slovnikárske účely

2. publikácia (aj periodická), prípadne edičný rad, v ktorej sa uverejňujú najmä písomnosti dokumentárnej povahy (listinné pamiatky, významná korešpondencia a pod.): Slovenský archív;

archívny príd.: archívny materiál, archívne zbierky, fondy;

archívne prísl.

archivácia -ie ž. ‹stredl < g› triedenie, usporadovanie a uchovávanie písomností a pod. v archíve, archivovanie;

archivačný príd.

archiválie -ií ž. mn. ‹stredl < g› písomnosti a i. majúce dokumentárnu hodnotu a uložené v archíve;

archiválny príd.: archiválny materiál archívny;

archiválne prísl.

archivár -a m. (archivárka -y ž.) ‹stredl < g› správca archívu; odborne školený pracovník archívu;

archivársky príd.

archivárstvo -a s. ‹stredl < g› činnosť archivára

archivistika -y ž. ‹stredl < g› teória a prax archívnictva ako informačného systému

<<< architrávový archivolta >>>
 

Posledné hľadané

eufunkčný
formalisticky
separátor
formalisticky
separácia
senátor
senzitívny
semitský
separátor
separácia

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzivny
impertinentný
koherentný
intendant
inklúzia
interagovať
editoriál, editorial
valídny
kompulzivny