Výsledok hľadania pre slovo: atmosféra

atmosféra -y ž. ‹g›

1. geol., meteor. vzdušný obal Zeme tvorený zmesou plynov s rozličnými prímesami, otáčajúci sa spolu s ňou, ovzdušie; aj plynný obal iných planét a nebeských telies: vrstvy atmosféry

2. fyz. staršia jednotka tlaku: technická atmosféra zn. atm

3. ovzdušie, nálada v nejakom prostredí; prostredie vyznačujúce sa určitým rázom, náladou pôsobiacou na prítomných, účastníkov a pod.: dusná, napätá, nedýchateľná atmosféra; navodiť priaznivú atmosféru; pracovná atmosféra;

atmosférický príd.: geofyz. atmosférická elektrina súhrn elektrických javov vyskytujúcich sa v atmosfére; atmosférické vlny všetky vlnové pohyby v zemskej atmosfére; atmosférický šum elektromagnetické poruchy búrkového pôvodu počuteľné ako praskot pri rádiovom príjme; atmosférické okná vlnové dĺžky žiarenia, ktoré atmosféra prepúšťa, nepohlcuje ich, a tak umožňujú fotografovať povrch Zeme z kozmu; meteor. atmosférický front pásmo styku dvoch vzduchových hmôt; atmosférický tlak ktorým pôsobí zemská atmosféra v danom mieste; meteor. atmosférické zrážky výsledok kondenzácie vodných pár na zemskom povrchu al. na predmetoch a rastlinách; atmosférická porucha staršie označenie tlakovej níže;

atmosféricky prísl.

literatmosféra -y ž. ‹f + g› odb. staršia jednotka práce (energie, tepla) používaná niekedy v termodynamických výpočtoch