Výsledok hľadania pre slovo: automat

automatika -y ž. ‹g›

1. súhrn strojov, prístrojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez nevyhnutnosti ľudského zásahu, riadenia, automatické zariadenie, automatický systém

2. automatickosť

automatický príd. ‹g›

1. vykonávajúci určitú činnosť, funkciu samostatne bez trvalej riadiacej činnosti človeka, na tom založený, samočinný: automatický stroj, prístroj automat 1; automatický systém automatika; odb. automatická frézaa; automatický stav; automatická prevodovka (motorových vozidiel); automatická reguláciaa, kontrola; automatické spracovanie dát; automatické programovanie; automatické riadenie lietadiel, automatický pilot udržiavajúci samočinne stanovenú výšku a smer, autopilot; automatické zbrane schopné samočinného opakovaného nabitia i streľby dávkami (napr. guľomet, samopal)

2. konaný neúmyselne, samovoľne, nechcene, mimovoľný, spontánnyy, mechanický: automatický pohyb; dýchanie je automatické; psych., lit. automatické písanie bez vedomej intencie pisateľa;

automaticky prísl.;

automatickosť -ti ž.

automatizácia -ie ž. ‹g›

1. jeden z hlavných smerov súčasného vývoja založený na zavádzaní a používaní samočinných zariadení bez obsluhy: zavádzanie mechanizácie a automatizáciie; čiastková, komplexná, všestranná automatizácia; automatizácia výrobných procesov; automatizácia spojov; automatizácia poľnohospodárstva

2. prechod od vedomej činnosti k činnosti samovoľnej, mimovoľnej, spontánnej, konanej na princípe stereotypie: automatizácia pohybov, zručností; automatizácia výslovnosti

3. lingv. ustálenie, zovšednenie jazykového prostriedku jeho častým používaním vo zvyčajnej podobe (op. aktualizáciaa 1);

automatizačný príd.: automatizačný proces; automatizačné zariadenie; – automatizačný prostriedok

automatizmus -mu m. ‹g› odb.

1. samovoľný priebeh činnosti, automatický úkon, automatická činnosť, konanie: navyknuté automatizmusmy; pohybové automatizmusmy; reflexívny automatizmus

2. výtv. proces spontánnej maľby bez racionálnej kontroly (v abstraktnom expresionizme a neformálnom umení)

automatizovaný príd. ‹g›

1. založený na automatizácii, vybavený automatizáciou 1: automatizovaný systém riadenia; automatizovaná telefónna ústredňa

2. automatický 2: automatizované pohyby

3. lingv. častým používaním vo zvyčajnej podobe ustálený (op. aktualizovaný): automatizované spojenie;

 

Posledné hľadané

Inkluzívny
dátum
Solo
dokument
neutrum
Viktimizacia
kolégium
Validny
antedatovať
analyzovať

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
indikatívny
Viktimizacia
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret