Výsledok hľadania pre slovo: cirkulácia

cirkulácia -ie ž. ‹l›

1. obeh, cirkulovanie, kolobeh, kolovanie: cirkulácia vzduchu; cirkulácia krvi v tele; tech. cirkulácia vody v parnom kotle, oleja v motore; meteor. cirkulácia atmosféry súhrn všetkých meteorologicky významných pohybov v atmosfére; ekon. cirkulácia kapitálu, peňazí, zmenky

2. biol. rôznosmerný pohyb protoplazmy, resp. obsahu bunky

3. mat. cirkulácia vektora krivkový integráll druhého druhu z vektorového poľa po orientovanej krivke, obyčajne uzavretej;

cirkulačný príd.: tech. cirkulačnéé chladenie, mazanie; cirkulačnéé potrubie; cirkulačnéé číslo pomer hmoty pretekajúcej a obiehajúcej zmesi vody a pary k parnému výkonu kotla; ekon. cirkulačný prostriedok; peňaž. cirkulačný akreditívv obežnýý; – biol. cirkulačný pohyb protoplazmy;

cirkulačne prísl.

recirkulácia -ie ž. ‹l› tech. recirkulovanie: recirkulácia vody, spalín;

recirkulačný príd.: tech. recirkulačná rúrka

 

Posledné hľadané

multiverbizácia
mangán
alitácia
signálny
validný
Koherentny
existenčný
silový
farmácia
inštitucionalizovať sa

Najhľadanejšie

kognitívny
Inkluzivny
koherentny
viktimizácia
Validný
kompulzívny
minimum
pseudofilozofia
inovatívny
Maximum