Výsledok hľadania pre slovo: diferenčný

diferencia -ie ž. ‹l› rozdiel, rôznosť, nezhoda, rozpor: centimetrová diferencia; diferencia v názoroch; mat. diferencia aritmetickej postupnosti konštantnýý rozdiel dvoch susedných členov;

diferenčný príd. rozdielový: škol. diferenčné skúšky pri prestupe na iný typ školy; lingv. diferenčný slovník zachytávajúci len rozdielne výrazy v slovnej zásobe jazykov al. jazykových útvarov; fyz., eltech. diferenčný prístroj určujúci rozdiel medzi hodnotou meranej veličiny a inou známou hodnotou tejto veličiny; lek. zried. diferenčná diagnózaa diferenciálna

diferenčnýdiferencia

indiferencia -ie ž. ‹l› kniž. ľahostajnosť, nevšímavosť: fyz. vzťah dvoch sústav navzájom sa neovplyvňujúcich;

indiferenčný príd. ‹l› kniž. bezrozdielny: ekon. indiferenčná krivka ukazujúca kombinácie statkov a služieb, ktoré spotrebiteľovi prinášajú rovnaký úžitok

 

Posledné hľadané

diferenčný
reaktor
invazivny
symbolizmus
mandát
subjektívny
dialektický
fotografovať
neurofyziológia
špionáž

Najhľadanejšie

kognitivny
zonácia
koherentný
inkluzívny
Viktimizacia
kompulzívny
valídny
inovatívny
invazívny
inštitucionalizovať sa