Výsledok hľadania pre slovo: dráma

dramatickosť -ti ž. ‹g› ráz, podstata dramatického diela; spád deja, živosť, napínavosť: dramatickosť príbehu

dramatický príd. ‹g›

1. k dráma: dramatické dielo; dramatická zápletka v dráme; dramatický spisovateľ dramatik; dramatické divadlo činoherné; – dramatický spád udalostí vzrušujúci, napínavý

2. herecký, divadelný: dramatický umelec; dramatický krúžok

3. vážny, tragický, osudný: dramatický príbeh, konflikt; dramatický život

4. hud. dramatický soprán, alt s veľkými zvukovými a výrazovými možnosťami

5. publ. expr. náhly, prudký, výrazný: dramatické zvýšenie spotreby plynu;

dramaticky prísl.: dramaticky sa vyvíjať

dramatik -a m. (dramatička -y ž.) autor drámy, spisovateľ divadelných hier

dramatika -y ž. ‹g›

1. lit. dramatická tvorba, literatúra: slovenská dramatika

2. kniž. dramatickosť: dramatika života

dráma -y ž. ‹g›

1. divadelná hra, najmä vážneho obsahu; lit. jeden zo základných literárnych druhov (popri lyrike a epike) vytvorený priamymi jazykovými prejavmi (monológom, dialógom) a konaním postáv s vyhroteným konfliktom a určený predovšetkým na javiskové predvádzanie: historická, psychologická dráma; dejiny slovenskej drámy

2. vážna, tragická al. vzrušujúca udalosť, smutný osud: prežiť rodinnú drámu; životná dráma

dramatizácia -ie ž. ‹g›

1. upravovanie, úprava do formy drámy, pretváranie, pretvorenie pôvodnej epickej prozaickej literárnej látky do tvaru divadelnej, rozhlasovej al. televíznej hry: dramatizácia románu

2. dielo takto vzniknuté: rozhlasová dramatizácia;

dramatizačný príd.

dramaturg -a m. (dramaturgička -y ž.) ‹g› znalec dramatickej al. hudobnej literatúry poverený výberom a zostavovaním divadelného, rozhlasového, televízneho a pod. repertoáru, prípadne pracovník zodpovedný za literárnu prípravu filmu

 

Posledné hľadané

proband, probant
dekoratívne
dolichomorfný
kognitívny
viktimizácia
kazeta
Koherentný
maskulínny
validný
metabolizmus

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne