Výsledok hľadania pre slovo: dráma

dramatickosť -ti ž. ‹g› ráz, podstata dramatického diela; spád deja, živosť, napínavosť: dramatickosť príbehu

dramatický príd. ‹g›

1. k dráma: dramatické dielo; dramatická zápletka v dráme; dramatický spisovateľ dramatik; dramatické divadlo činoherné; – dramatický spád udalostí vzrušujúci, napínavý

2. herecký, divadelný: dramatický umelec; dramatický krúžok

3. vážny, tragický, osudný: dramatický príbeh, konflikt; dramatický život

4. hud. dramatický soprán, alt s veľkými zvukovými a výrazovými možnosťami

5. publ. expr. náhly, prudký, výrazný: dramatické zvýšenie spotreby plynu;

dramaticky prísl.: dramaticky sa vyvíjať

dramatik -a m. (dramatička -y ž.) autor drámy, spisovateľ divadelných hier

dramatika -y ž. ‹g›

1. lit. dramatická tvorba, literatúra: slovenská dramatika

2. kniž. dramatickosť: dramatika života

dráma -y ž. ‹g›

1. divadelná hra, najmä vážneho obsahu; lit. jeden zo základných literárnych druhov (popri lyrike a epike) vytvorený priamymi jazykovými prejavmi (monológom, dialógom) a konaním postáv s vyhroteným konfliktom a určený predovšetkým na javiskové predvádzanie: historická, psychologická dráma; dejiny slovenskej drámy

2. vážna, tragická al. vzrušujúca udalosť, smutný osud: prežiť rodinnú drámu; životná dráma

dramatizácia -ie ž. ‹g›

1. upravovanie, úprava do formy drámy, pretváranie, pretvorenie pôvodnej epickej prozaickej literárnej látky do tvaru divadelnej, rozhlasovej al. televíznej hry: dramatizácia románu

2. dielo takto vzniknuté: rozhlasová dramatizácia;

dramatizačný príd.

dramaturg -a m. (dramaturgička -y ž.) ‹g› znalec dramatickej al. hudobnej literatúry poverený výberom a zostavovaním divadelného, rozhlasového, televízneho a pod. repertoáru, prípadne pracovník zodpovedný za literárnu prípravu filmu

 

Posledné hľadané

dráma
kognitívny
kompenzátor
substancializmus
protestantizmus
formalizmus
absolúcia
viktimizácia
koks
kazeta

Najhľadanejšie

Kognitivny
viktimizácia
koherentný
fotorespirácia
kadaverózny
Investigatívny
kompulzívny
film
prototrofia
emerzia