Výsledok hľadania pre slovo: ekvivalent

ekvivalent -u m. ‹l› odb. čo má rovnakú platnosť, hodnotu, rovnaký význam a pod.: lingv. cudzojazyčný ekvivalent; fyz. množstvo energie jedného druhu vzniknutej premenou jednotky energie iného druhu: mechanický ekvivalent tepla; chem. elektrochemický ekvivalent množstvo látky, ktoré sa vylúči z roztoku al. premení elektrickým nábojom 1 coulombu; ekon. všeobecný ekvivalent tovar vyjadrujúci hodnotu ostatných druhov tovaru a slúžiaci na ich vzájomnú výmenu (dnes peniaze); oznam. tech. aktívna súčiastka (napr. elektrónkaa) zameniteľná za určitú inú aktívnu súčiastku;

ekvivalentný príd. rovnocenný, s rovnakým účinkom, s rovnakou platnosťou: ekvivalentná náhrada; mat. ekvivalentné rovnice majúce rovnaký definičný obor a rovnakú množinu koreňov;

ekvivalentne prísl.;

ekvivalentnosť -ti ž.

gramekvivalent -u m. ‹g + l› chem. starší názov pre jeden mol chemických ekvivalentov látky

 

Posledné hľadané

donor
eventuálny
multiprocesorový
automaticky
invalidnosť
abázia
morfológia
tenorový
in effectu
cytológia

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny