Výsledok hľadania pre slovo: generácia

generácia -ie ž. ‹l›

1. súhrn ľudí narodených v určitom časovom období (asi 30 rokov), spätých s týmto obdobím a z tohto hľadiska sa líšiacich od predchádzajúcich i nasledujúcich, pokolenie: nástup mladej generáciie; ľudia staršej generáciie; zakladajúca herecká generácia Slovenského národného divadla

2. potomkovia jednej dvojice (ľudských) rodičov: v byte bývajú štyri generáciie

3. biol. súbor potomstva rodičovských jedincov žijúci v určitom časovom období a realizujúci celý vývojový cyklus: jarná, jesenná generácia

4. genet. súbor jedincov určitého spektra genotypov, ktorý je určený vzťahom postupnosti k inému súboru určitého kríženia: rodičovská, parentálna generácia; dcérska, filiálna generácia

5. odb., tech. príslušnosť k typu technického zariadenia určitej vývojovej etapy; takáto etapa technického zariadenia charakterizovaná príslušnou úrovňou jeho vlastností: počítače piatej generáciie; model auta štvrtej generácie

6. fyz. generovanie

degenerácia ie ž. ‹l›

1. obyč. odb. upadanie, úpadok (najmä vývojový a rodový), zoslabenie schopnosti, výkonnosti, funkcie a pod., zvrhnutie, obludnosť: telesná, duševná degenerácia; degenerácia ovocných stromov, zemiakov; degenerácia hospodárskych zvierat; degenerácia orgánu, tkaniva; degenerácia buniek

2. fyz. stav, pri ktorom kvantomechanický systém s danou energiou má rozličné hodnoty ďalších kvantových čísel;

degeneračný, degeneratívny príd. odb. svedčiaci o degenerácii, prejavujúci degeneráciu, úpadkový: degeneračný, degeneratívny znak; degeneračný, degeneratívny proces; degeneračný, degeneratívne ochorenie;

degeneračne, degeneratívne prísl.: degeneračne, degeneratívne zmenený

medzigenerácia -ie ž. ‹sl + l› generáciaa (najmä umelecká) žijúca v období medzi dvoma inými, vyhranenými, charakteristickými generáciami;

medzigeneračný príd.: medzigeneračný problémm

regenerácia -ie ž. ‹l› obnova, obnovenie pôvodného stavu: biol. opätovné vytvorenie, nahradenie opotrebovaného, poraneného tkaniva novým tkanivom toho istého druhu a tých istých vlastností; tech. nová úprava, obnova zariadenia, látok a pod. použitím znehodnoteného al. nevyužitého materiálu: regenerácia filtra, tepla; výtv. osvieženie starej farby na obrazoch;

regeneračný príd.

superregenerácia [-rr-] -ie ž. ‹l› oznam. tech. superreakcia

 

Posledné hľadané

turnaj
kritérium
inokulum
antonymický, antonymný
inovatívny
Inkluzivny
inkoherentný
architektonika
kupola, kopula
rituálne

Najhľadanejšie

recipročne
Kognitívny
koherentný
kompulzivny
valídny
inkluzívny
viktimizácia
invazívny
inovatívny
zonácia