Výsledok hľadania pre slovo: genetika

genetika -y ž. ‹g› náuka o dedičnosti a premenlivosti organizmov: genetika mikroorganizmov; genetika človeka; genetika rastlín

antropogenetika -y ž. ‹g› náuka zaoberajúca sa štúdiom dedičnosti a premenlivosti znakov človeka, genetika človeka

cytogenetika -y ž. ‹g› odbor genetiky skúmajúci cytologickými metódami genetické javy na úrovni bunky a jadra;

cytogenetický príd.: cytogenetické laboratóriumm

farmakogenetika -y ž. ‹g› odbor farmakognózie skúmajúci závislosť účinkov liečiv od genetických faktorov

fenogenetika -y ž. ‹g› odbor genetiky skúmajúci vzťah medzi genotypom a jeho prejavmi (fenotypom)

fytogenetika -y ž. ‹g› odbor botaniky zaoberajúci sa dedičnosťou rastlín

fylogenetika -y ž. ‹g› odbor biológie skúmajúci príbuzenské vzťahy taxónov

ideogenetika -y ž. ‹g› odvetvie genetiky zaoberajúce sa štúdiom zárodočnej plazmy a genetickou analýzou organizmov

syngenetika -y ž. ‹g› náuka o vývine rastlinných spoločenstiev, súčasť fytocenológie

imunogenetika -y ž. ‹l + g› odbor genetiky zaoberajúci sa génovými systémami ovplyvňujúcimi tkanivovú nezlúčivosť a ich významom pre imunobiologickú reaktivitu

 

Posledné hľadané

genetika
indikatívny
technológia
sebakritický
diazotypia
freetradizmus
prézentový
ontológia
chiropraktik
filozofický

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny