Výsledok hľadania pre slovo: harmónia

harmónia -ie ž. ‹g›

1. súlad, vyváženosť, úmernosť, proporcionalita (op. disharmónia): harmónia farieb, pohybov; harmónia celku; pren. harmónia v rodine zhoda; filoz. súlad, súmernosť (napr. častí a celku)

2. súzvuková zložka hudobného prejavu tvoriaca s melódiou a rytmom jeho základné prvky: harmónia tónov (op. disharmónia); pren. harmónia zvonov

3. hud. náuka zaoberajúca sa stavbou, spájaním, významom a použitím akordov v hudobnej skladbe

4. hud. (dychová) harmónia súbor dychových nástrojov

5. lingv. vokalická, vokálová harmónia pripodobnenie samohlásky (vokálu) jednej slabiky samohláske predchádzajúcej slabiky, najmä predných a zadných samohlások, vyskytujúce sa v ugrofínskych, uralských a altajských jazykoch, synharmonizmus

disharmónia -ie ž. ‹l + g› nesúlad, neľubozvuk, nevyváženosť, nesúmernosť (op. harmónia): disharmónia farieb, tónov; disharmónia medzi manželmi, v rodine nezhoda;

disharmonický príd.: disharmonický tón, prvok;

disharmonicky prísl.: znieť disharmonicky;

disharmonickosť -ti ž.

filharmónia -ie ž. ‹g› veľký (reprezentatívny) symfonický orchester: Slovenská filharmónia;

filharmonický príd.: filharmonický orchester

enharmónia -ie ž. ‹g› hud. enharmonika

panharmónia -ie ž. ‹g› kniž. všeobecná harmónia, súlad vo všetkom

synharmónia -ie ž., synharmonizmus -mu m. ‹g› lingv. vokálna, samohlásková harmónia;

synharmonický príd.