Výsledok hľadania pre slovo: idealizmus

idealizmus -mu m. ‹l < g›

1. nadšenie, oduševnenie za ideály bez ohľadu na hmotné záujmy (op. materializmus 2)

2. filoz. smer vychádzajúci z priority nejakého duchovného, ideálneho princípu subjektívnej či objektívnej povahy (op. materializmus 1, realizmus 3): objektívny idealizmus; subjektívny idealizmus

3. umel. staršie označenie umeleckého tvorivého princípu vychádzajúce nie z konkrétnej poznávanej skutočnosti, ale z idey vopred danej

<<< idealizačný idée fixe >>>
 

Posledné hľadané

maskulínny
inkonkludentný
kreatívec
obsesný
obsedantný
dekorativizmus
kompulzívny
extrospektívny
homofóbny
kumulatívne

Najhľadanejšie

Kognitívny
inkluzívny
kumulatívne
minaret
inovatívny
dezodorátor, dezodorizátor
meliorácia
akvacentrum, aquacentrum
invazívny
steak