Výsledok hľadania pre slovo: inštrumentál

inštrumentalista1 -u m. (inštrumentalistka1 -y ž.) stúpenec inštrumentalizmu 1

inštrumentalista2 -u m. (inštrumentalistka2 -y ž.) ‹l› hráč na hudobnom nástroji; výrobca hudobných nástrojov

inštrumentalizmus -mu m. ‹l›

1. filoz. variant pragmatizmu pokladajúci myslenie (pojmy) za nástroje, inštrumenty 2 na dosiahnutie cieľa, na ovládnutie skutočnosti

2. psych. typ správania laboratórnych zvierat realizovaný prostredníctvom inštrumentov 1

inštrumentálka -y ž. hovor. inštrumentálna skladba, najmä zaradená do piesňového programu

inštrumentálny1 príd. k inštrumentt 1, 2; hud. inštrumentálna hudba určená pre nástroje a nimi interpretovaná (na rozdiel od vokálnej hudby); lek. inštrumentálnene vybavenie operačnej sály chirurgickými nástrojmi; chem. inštrumentálna analýzaa súbor metód al. metodík analytickej chémie s využitím prístrojovej techniky; – psych. inštrumentálnene aktivity činnosti, ktoré sú nástrojom na dosiahnutie konkrétneho cieľa; činnosť vykonávaná človekom al. zvieraťom s použitím nástroja; inštrumentálnene podmieňovanie určité nepodmienené správanie závislé od výkonu naučenej odpovede, operantné podmieňovanie;

inštrumentálne prísl.;

inštrumentálnosť -ti ž.

inštrumentálny2inštrumentáll

inštrumentál -u m. ‹l› lingv. nepriamy pád (na otázku kým, čím) vyjadrujúci priamy objekt (zaoberať sa niečím) al. nepriamy objekt (natrieť chlieb maslom), v pasíve pôvodcu deja (vyrobený súkromnou firmou), častejšie príslovkové určenie prostriedku, nástroja (prísť autom), miesta (za záhradou), času (chvíľami) a pod., siedmy pád; tvar tohto pádu;

inštrumentálny2, inštrumentálový príd. lingv. inštrumentálnna väzba; inštrumentálnna, inštrumentálnová koncovka

multiinštrumentalista -u m. (multiinštrumentalistka -y ž.) ‹l› hudobník dokonale ovládajúci viacero hudobných nástrojov

 

Posledné hľadané

dialekt
Vitarian
iluminátor
iluminátor
obligátny
iluminátor
špekulačné
iluminátor
inteligencia
abstraktný

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny