Výsledok hľadania pre slovo: interpretácia

interpretácia -ie ž. ‹l› odb.

1. vysvetlenie (textu), výklad: interpretácia staroslovien. textu; rozličné interpretáciie historickej udalosti; práv. výklad právnych ustanovení, objasnenie zmyslu zákona; log. interpretácia teórie akékoľvek udelenie významov písmenám v axiómach formalizovanej teórie, po ktorom sa každá axiómaa stane pravdivou al. nepravdivou; sociol. interpretácia snímok vyhodnotenie fotogrametrických snímok z hľadiska sémantickej náplne

2. umel. hercovo stvárnenie divadelnej, filmovej a pod. úlohy al. podanie skladby výkonným umelcom (interpretom);

interpretačný príd.: interpretačnéé umenie; výp. tech. interpretačný jazyk programovací jazyk na zápis textov;

interpretačne prísl.

dezinterpretácia -ie ž. ‹f + l› zlá, skresľujúca interpretáciaa

 

Posledné hľadané

ablatívny
submisívnosť
Pleura
adhézne, adhezívne
koherentny
Atelektaza
Atelektaza
Atelektaza
polypragmázia
harmonický

Najhľadanejšie

valídny
inštrument/
inkluzívny
Skríning
koherentny
kognitívny
Kompulzivny
kumulatívne
inštitucionalizovať sa
reedukácia