Výsledok hľadania pre slovo: kanál

kanál -a m. ‹l < g›

1. umelý vodný tok otvorený, krytý al. uzavretého prierezu: odpadový kanál podzemná murovaná al. betónová stoka; uličný vpust s mrežou; kanál na prívod vody náhon; plavebný kanál prieplav; zavlažovací, odvodňovací kanál; K. Lamanšský prieliv

2. čo slúži na priechod, vedenie vôbec: tech. druh potrubia (obyčajne nekruhového prierezu): dymový kanál dymovod; ventilačný kanál spojovacia dutina pretiahnutého tvaru (obyčajne odliata al. vyvŕtaná v strojovej súčasti): nasávací, výfukový kanál; lek. chrbticový kanál; slabinový kanál

3. mat. (v teórii informácie) vyjadrenie šumu, ktorý narúša prenášaný signál

4. oznam. tech. súhrn prostriedkov a prostredí na prenos signálu; (v rádiotechnike) kmitočtové pásmo sprostredkujúce diaľkový prenos;

kanálový príd. ku kanál 1, 2, 4: kanálová mreža; stav. kanálová tehla kanálka; kanálová komora v plavebnom kanáli; – tech. kanálový posúvač súčasť vodorovného mechanizmu parného stroja; jad. fyz. kanálový reaktor ktorého palivové kanály tvorí pevný moderátor al. tlaková rúrka vložená do moderátora; – oznam. tech. kanálový volič zariadenie televízneho prijímača zabezpečujúci príjem v rozdielnych televíznych kanáloch;

kanálik -a m. zdrob.: anat., lek. trubicovité, často viackrát stočené jemné dutiny v orgánoch: obličkové kanáliky; slzné kanáliky;

kanálikový príd. poľn. kanáliková drenáž; hut. kanálikové murivo slúžiace na zhromažďovanie tepla, ktorým sa zohrieva vzduch na vykurovanie pecí (kladie sa obyčajne tak, že tvorí dlhé, zvislé kanáliky); jad. fyz. kanálikový násobič elektrónov; eltech. kanáliková pec

kanálka -y ž. stav. tehla na kanalizačné ciele (na murovanie šácht, kanálov), kanálová tehla

kanálovýkanál

kanalizácia -ie ž. ‹l < g›

1. zariadenie (sieť kanálov) slúžiace na odvádzanie, prípadne čistenie odpadových a zrážkových vôd z miest, obcí a priemyselných závodov

2. úprava vodných tokov na splavňovanie, kanalizovanie;

kanalizačný príd.: kanalizačné potrubie; kanalizačný projekt

stereokanál -a/-u m. ‹g + l› stereofonický, stereofónny kanál

 

Posledné hľadané

plasticita
neogotika
republikanizmus
plastifikátor
intolerancia
receptor
kód
barokovo
romantický
iluviálny

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne