Výsledok hľadania pre slovo: konštrukčné

konštrukcia -ie ž. ‹l›

1. odb. vypracovanie plánu, navrhovanie konkrétnych technických riešení na zostrojenie stroja, prístroja, zariadenia, stavby a pod., konštruovanie 1; takto vzniknutá schéma, konštrukčný výkres

2. odb. zostavovanie, zostavenie jednotlivých častí do celku podľa plánu, návrhu, výpočtu a pod., konštruovanie 2, montáž; útvar takto vzniknutý: stavebná konštrukcia nosná časť (kostra) stavby

3. mat. postup zostrojovania geometrických útvarov: konštrukcia trojuholníka

4. stavba tela, telesná sústava, telesný stav, konštitúcia 3

5. lingv. spôsob spojenia aspoň dvoch slov syntaktickým vzťahom; útvar takto vzniknutý: infinitívna, polovetná, prechodníková, participiálna konštrukcia

6. zried. neopodstatnený, nepodložený názor, tvrdenie, výmysel;

konštrukčný príd.: konštrukčný materiál; konštrukčný systém montovaných budov; konštrukčné oddelenie, konštrukčná kancelária; konštrukčný inžinier;

konštrukčne prísl.

 

Posledné hľadané

konštrukčné
termický
kritérium
inscenácia
animovaný
filozofický
inkongruencia
koksárenstvo
inkoherentný
celuloidový

Najhľadanejšie

Kognitivny
viktimizácia
koherentný
fotorespirácia
kadaverózny
Investigatívny
kompulzívny
film
prototrofia
emerzia