Výsledok hľadania pre slovo: kontrola

kontrola -y ž. ‹f›

1. preskúšanie, overovanie, preskúmavanie; činnosť tvoriaca súčasť riadenia, spojená s plánom, sledujúca plnenie normy, príkazov, priebeh a výsledok práce: kontrola práce, preukazov; osobná kontrola; náhodná kontrola; cestná kontrola; dopingová kontrola pretekára; účtovná kontrola revízia; ekon. vstupná, výstupná kontrola; veter. kontrola úžitkovosti

2. dozor, dohľad: získať kontrolu nad územím; sociálna kontrola nad amnestovanými trestancami; vnútropodniková kontrola

3. hovor. kontrolný orgán, revízia;

kontrolný príd.: kontrolná značka, otázka; kontrolná lekárska prehliadka; kontrolný orgán; Najvyšší kontrolný úrad; odb. kontrolný manometer; kontrolný balík akcií väčšinový; výp. tech. kontrolný program zisťujúci iba najjednoduchšie chyby ladeného programu; kontrolný bit; oznam. tech. kontrolný monitor, osciloskop; biol. kontrolná skupina štandardná skupina jedincov mimo pokusu, podľa ktorej sa hodnotia experimentálne výsledky a ich platnosť;

kontrolne prísl.

sebakontrola -y ž. ‹sl + f› kontrolovanie, ovládanie seba samého (najmä pri správaní, konaní)