Výsledok hľadania pre slovo: matematický

matematický príd.

1. odb. vzťahujúci sa na matematiku, založený na matematike: matematický vzorec; matematický dôkaz; matematická analýzaa, indukcia; matematická logika; tech. matematický stroj na spracovanie informácií, určený na riešenie matematicky formulovaných úloh; lingv. matematická lingvistika využívajúca pri štúdiu jazykových javov štatistiku a matematickologické metódy; lit. matematická metódaa v literárnej vede matematické vyjadrenie vzťahov v štruktúre diela; škol. matematická olympiádaa súťaž v matematike pre žiakov stredných škôl

2. k atematik: matematický spolok

3. absolútnyy, nezvratný: matematická presnosť;

matematicky prísl.

metamatematika -y ž. ‹g› mat., log. teóriaa zaoberajúca sa štruktúrou, vlastnosťami a metodologickými problémami matematických a deduktívnych systémov;

metamatematický príd.

 

Posledné hľadané

alikvotne
viktimizácia
hedonizmus
indikatívny
chemický
braun
genetika
indikatívny
technológia
sebakritický

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny