Výsledok hľadania pre slovo: metóda

metóda -y ž. ‹g›

1. spôsob, ako dosiahnuť nejaký teoretický i praktický cieľ: liečebná metóda; metóda vyučovania; výrobná, experimentálna, inovačná metóda

2. filoz. racionálnee rozvrhnuté dátaa, spôsob, postup, ako pomocou určitých princípov dosiahnuť pravdivé poznanie; mat. metóda najmenších štvorcov (pri vyrovnávacom počte); log. axiomatická metóda spočívajúca vo výbere takých výrokov danej teórie (axiómov), z ktorých možno vyvodiť pokiaľ možno všetky pravdivé výroky tejto teórie; výp. tech. metóda analýzy kritickej cesty spôsob použitia sieťových grafov pri plánovaní, kontrole a i.; poľn. metóda rezerv pri šľachtení rastlín; metóda plemenitby hospodárskych zvierat; geol. geochemická metóda

makrometóda -y ž. ‹g› chem. analytická metódaa pracujúca s množstvom vzorky väčším ako 0,1 g (op. mikrometódaa)

mikrometóda -y ž. ‹g› chem. analytická al. preparatívna metódaa pracujúca s množstvom 0,001 – 0,005 g vzorky (op. makrometódaa)

 

Posledné hľadané

metóda
koherencia
charakter
štruktúra
aktivizovať
portlandský
teória
mentálny
overal
etyléter

Najhľadanejšie

inkluzívny
kognitívny
koherentný
inovatívny
Validný
Viktimizácia
kumulatívne
kompulzívny
invazívny
antonymický, antonymný