Výsledok hľadania pre slovo: morfológia

morfológia -ie ž. ‹g› odb. náuka o tvaroch: biol. náuka o tvarových vlastnostiach rastlín, živočíchov a človeka; geogr. náuka o tvaroch a zmenách povrchu Zeme; poľn. morfológia pôdy náuka o makroskopicky pozorovateľných javoch v pôde; lingv. náuka o tvaroch, významoch a funkciách slovných druhov, súčasť gramatiky, tvaroslovie; archeol. základný formálnyy rozbor archeologických prameňov;

morfologický príd.: morfologický systém; morfologická zmena, analýzaa;

morfologicky prísl.: morfologicky opísať

cytomorfológia -ie ž. ‹g› odbor cytológie skúmajúci štruktúru buniek a ich zložiek

geomorfológia -ie ž. ‹g› náuka skúmajúca tvary zemského povrchu a ich vývoj;

geomorfologický príd.

promorfológia -ie ž. ‹g› biol. teóriaa o typoch symetrie a o základných tvaroch živočíšneho tela

synmorfológia -ie ž. ‹g› bot. náuka o štruktúre porastov, prípadne rastlinných spoločenstiev, morfológiaa rastlinstva

 

Posledné hľadané

kognitívny
viktimizácia
Koherentný
reprodukovať
indikatívny
minaret
fotoreprodukčný
tunelársky
antipatia
generál

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
Koherentný
viktimizácia
indikatívny
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret