Výsledok hľadania pre slovo: morfológia

morfológia -ie ž. ‹g› odb. náuka o tvaroch: biol. náuka o tvarových vlastnostiach rastlín, živočíchov a človeka; geogr. náuka o tvaroch a zmenách povrchu Zeme; poľn. morfológia pôdy náuka o makroskopicky pozorovateľných javoch v pôde; lingv. náuka o tvaroch, významoch a funkciách slovných druhov, súčasť gramatiky, tvaroslovie; archeol. základný formálnyy rozbor archeologických prameňov;

morfologický príd.: morfologický systém; morfologická zmena, analýzaa;

morfologicky prísl.: morfologicky opísať

cytomorfológia -ie ž. ‹g› odbor cytológie skúmajúci štruktúru buniek a ich zložiek

geomorfológia -ie ž. ‹g› náuka skúmajúca tvary zemského povrchu a ich vývoj;

geomorfologický príd.

promorfológia -ie ž. ‹g› biol. teóriaa o typoch symetrie a o základných tvaroch živočíšneho tela

synmorfológia -ie ž. ‹g› bot. náuka o štruktúre porastov, prípadne rastlinných spoločenstiev, morfológiaa rastlinstva

 

Posledné hľadané

cytológia
inkluzívny
kryogenerátor
orientačný
kurikulum
kognitívny
kanibalizmus
sodík
dokument
interpretačné

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny