Výsledok hľadania pre slovo: objektív

objektivista -u m. (objektivistka -y ž.)

1. zried. kto posudzuje všetko z objektívneho hľadiska

2. stúpenec objektivizmu

objektivistický príd. k objektivizmus, k objektivita (op. subjektivistický): objektivistická veda, kritika: zried. objektivistická poézia;

objektivisticky prísl.

objektivita -y ž. ‹l› objektívnosť (op. subjektivita)

1. nezávislosť od subjektívneho vplyvu, vecnosť: vedecká objektivita

2. nestrannosť, nezaujatosť: zachovať zdanie objektivity konania

objektivizácia -ie ž. ‹l› (op. subjektivizácia)

1. filoz. proces, v ktorom sa nejaký vnútorný obsah vedomia al. účel konania stáva prostredníctvom nejakej aktivity objektom, predmetom, spredmetňovanie

2. (v umení) úsilie umelca spájať individuálne cítenie so sociálnou súvislosťou;

objektivizačný príd.

objektív -u m. ‹l› opt. sústava šošoviek al. zrkadiel vo fotografickom, filmovom al. inom prístroji vytvárajúca reálny obraz pozorovaného predmetu: štandardný objektív;

objektívový príd.: opt. objektívový hranol upevnený pred objektívom ďalekohľadu

objektívny príd. ‹l› (op. subjektívny)

1. zhodujúci sa so skutočnosťou, týkajúci sa objektu 1, vecný, predmetný: filoz. existujúci nezávisle od subjektívnej mienky, chcenia al. záujmu, faktický, skutočný proti iba mienenému: objektívna idea, realita; objektívna pravda; objektívny idealizmus uznávajúci za základ všetkého nejaký objektívny princíp duchovnej povahy (ideu, objektívneho ducha a pod.); lingv. objektívne poradie poradie členov výpovede od východiska k jadru, používané v pokojných, vecných výpovediach; lit. objektívna lyrika sústreďujúca sa na umelecký objekt, napr. prírodu (nie básnický subjekt); práv. objektívne právo právne predpisy samy osebe, nie ako oprávnenie určitého subjektu; fyz. objektívne meranie pri ktorom sa meraná veličina posudzuje podľa účinku nezávislého od zmyslov

2. vychádzajúci z objektívnej skutočnosti, nestranný, nepredpojatý, nezaujatý, neosobný: objektívny pozorovateľ; objektívne hodnotenie;

objektívne prísl.;

objektívnosť -ti ž. objektivita

objektívovýobjektív

 

Posledné hľadané

elektróda
Film
hygiena
kompulzívny
agitovanosť
program
audiokazeta
intelektuálstvo
fotorespirácia
žurnalistika

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne