Výsledok hľadania pre slovo: organizácia

organizácia -ie ž. ‹f < g›

1. účelné usporadúvanie, usporiadanie, riadenie, správa, organizovanie; účelne upravený poriadok: organizácia verejnej správy; zool. organizácia živočíšneho tela; lingv. gramatická organizácia vety

2. organizované združenie osôb al. korporácií; nižšia základná jednotka, zložka takého združenia; základná organizácia odborov; O. Spojených národov združenie štátov s cieľom zachovať mier a bezpečnosť a rozvíjať spoluprácu, založené r. 1945; ekon. rozpočtová organizácia uhrádzajúca svoje výdavky zo štátneho rozpočtu;

organizačný príd.: organizačný poriadok, organizačnéé zmeny; organizačný výbor; výp. tech. organizačná technika prostriedky na zvyšovanie efektívnosti administratívy a riadenia správy;

organizačne prísl.

dezorganizácia -ie ž. ‹f› porušenie poriadku, rozklad, rozpad organizácie, disciplíny, neporiadok, zmätok, chaos: dezorganizácia hospodárstva, politického života;

dezorganizačný príd.;

dezorganizačne prísl.

autoorganizácia -ie ž. ‹g + f› biol. autoorganizácia živých systémov samovoľné usporiadanie ich stavebných prvkov do vyššie organizovanej sústavy vyplývajúce iba z fyzikálno-chemických vlastností týchto prvkov

reorganizácia -ie ž. ‹l + f› zmena organizácie, nová úprava, usporiadanie;

reorganizačný príd.

 

Posledné hľadané

psychický
médiá
katalóg
syntéza
adjustovanie
formalizmus
inovatívny
holotyp
atómový
intruzívny

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny