Výsledok hľadania pre slovo: oxid

oxidoreduktáza -y ž. ‹g + l› biochem. oxidoreduktázy enzýmy katalyzujúce súčasné oxidačné a redukčné reakcie

oxidácia -ie ž. ‹g› chem. zlučovanie látok s kyslíkom; odoberanie elektrónu atómom pôsobením oxidačného činidla, okysličovanie; biol. biologické oxidáciie zložité okysličovacie pochody v bunke nevyhnutné pre bunkový metabolizmus, najmä na získanie energie, na vytvorenie nových látok a na vylučovanie odpadových látok a sekrétov;

oxidačný príd.: chem. oxidačné činidlo spôsobujúce oxidáciu; oxidačný plameň nesvietivý, v ktorom sa plyn dokonale spaľuje; oxidačné kvasenie s prístupom vzduchu; oxidačné číslo, oxidačný stav, stupeň elektrický náboj v akomkoľvek chemickom stave, ktorý by bol prítomný na atóme prvku, keby sa elektróny v každej väzbe vychádzajúcej z tohto atómu prideľovali elektricky negatívnejšiemu atómu;

oxidačne prísl.: chem. oxidačne redukčná reakcia redoxná

oxidant -u m. ‹g› chem. látka schopná oxidovať inú látku, okysličovadlo

oxidovať nedok. i dok. chem. (čo) vykonávať, vykonať oxidáciu niečoho, okysličovať, okysličiť;

oxidovať sa nedok. i dok. chem. podliehať, podľahnúť oxidácii, okysličovať sa, okysličiť sa

oxidovýoxid

oxid -u m. ‹g› chem. zlúčenina kyslíka s inými prvkami, kysličník: oxid antimonitý, bárnatý, siričitý;

oxidový príd. hut. oxidový povlak tvorený slabou vrstvou oxidov na povrchu kovov (vrstvou okovín)

oxidoredukčný príd. ‹g + l› biochem. (pri oxidácii) spätý s redukciou: oxidoredukčné enzýmy; oxidoredukčná reakcia

alkoxid -u m. arab + g› chem. alkoxidy alkoholáty

antioxidácia -ie ž. ‹g› odb., potrav. súbor opatrení proti neželaným oxidačným procesom pri výrobe a skladovaní potravinárskych surovín, polotovarov a produktov;

antioxidačný príd.: antioxidačné prostriedky

dibenzolperoxid -u m. ‹g + arab + l + g› chem. derivát benzoovej kyseliny používaný ako urýchľovač vulkanizácie kaučuku, bieliaci prostriedok a antiseptikum pri spáleninách a kožných chorobách

antioxidant -u m. ‹g› chem. látka potláčajúca oxidačné deje (napr. pri kaučuku a plastických látkach znižujúca rýchlosť ich starnutia a deštrukcie, v potravinárstve zabraňujúca stuchnutiu tukov a olejov a i.)

dezoxidácia ‹f + g›, deoxidácia ‹l + g› -ie ž.

1. chem. odnímanie kyslíka z molekuly, odkysličovanie, redukcia (op. oxidácia)

2. hut. dezoxidácia ocele záverečná časť skujňovacieho pochodu, pri ktorej sa z tekutej ocele odstraňuje rozpustený oxid železnatý, odkysličovanie ocele;

de(z)oxidačný príd.: hut. de(z)oxidačná prísada slúžiaca na dezoxidáciu ocelí, dezoxidovadlo

 

Posledné hľadané

román
koherencia
Koherentny
štruktúra
teória
anténa
morálne
mentálny
videokazeta
produkcia

Najhľadanejšie

viktimizácia
Kognitívny
kompulzívny
Koherentný
inštitucionalizovať sa
validný
inštitucionalizovaný
detenčný
Investigatívny
recipročne