Výsledok hľadania pre slovo: pás

pasiflóra -y ž. ‹l› záhr. popínavá bylina rodu Passiflora s nápadnými kvetmi, ktorých niektoré časti pripomínajú tŕňovú korunu a klince, mučenka

pas d’action [padaksjon] neskl. m. ‹f› tan. (v balete) tanečno-mimická scéna rozvíjajúca dej

pašalík, pašalik -a m. ‹tur› hist. (v Osmanskej ríši) územie (provincia), ktorej správcom bol paša

paša -u m. ‹tur›

1. hist. (v Osmanskej ríši) vojenský al. vysoký civilný hodnostár; jeho titul:

expr. žiť, mať sa ako paša ako pán, blahobytne

2. expr. mocný, neobmedzene, ľubovoľne rozhodujúci, prípadne v blahobyte žijúci človek

pasant -a m. ‹f› zried. kto miestom iba prechádza, prechodný návštevník, okoloidúci

pasát -u m. ‹hol < šp› meteor. stály vietor vanúci zo subtropických anticyklón obidvoch pologúľ smerom k rovníku;

pasátový, pasátny príd.

pasáž -e ž. ‹f›

1. priechod domom al. komplexom budov (s obchodmi), priechod, prejazd

2. časť, úryvok, oddiel textu, reči, skladby a pod.

3. hud. rýchly rad tónov v hudobnej skladbe, obyčajne na spôsob stupnice al. rozložených akordov, virtuózneho charakteru, beh, chod

4. šport. figúra špan. jazdeckej školy spočívajúca v kluse so značne predĺženou dobou výdrže dosahovanou odrazmi zadných končatín;

pasážový príd.

pasážnik -a m. ‹f› astron. astronomický ďalekohľad s optickou osou na určovanie presného okamihu prechodu hviezd cez poludník

pasážovanie -ia s. ‹f› biol., lek.

1. opakované preočkovanie mikroorganizmov do čerstvej pôdy

2. prenášanie patogénneho mikroorganizmu na laboratórne zvieratá al. iné rastové médiá s cieľom znížiť jeho patogenickosť