Výsledok hľadania pre slovo: racionálne

racionálny príd. ‹l›

1. založený na rozume, rozumom pochopiteľný, rozumový (op. iracionálnyy): racionálnee riešenie; mat. racionálnee číslo ktoré možno vyjadriť podielom dvoch celých čísel

2. účelný, hospodárny: racionálnee rozvrhnutie práce; racionálna výživa správna, vyvážená;

racionálne prísl.

iracionálny príd. ‹l›

1. vymykajúci sa rozumu, rozumom nepochopiteľný (op. racionalizmus 1): iracionálny jav nevysvetliteľný; iracionálna bytosť neskutočná; mat. iracionálnee číslo ktoré nemožno vyjadriť ako podiel dvoch celých čísel (napr. , √2)

2. protichodný rozumu, protirozumový, absurdný: iracionálny čin, iracionálnee konanie;

iracionálne prísl.;

iracionálnosť -ti ž. iracionalita (op. racionálnosť 1)

 

Posledné hľadané

racionálne
hypoventilácia
neoimpresionizmus
invazívny
halali
absolútne
meteor
tixotropný
fundamentálne
auto

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
Kompulzivny
invazívny
detegovať