Výsledok hľadania pre slovo: redukcia

redukcia -ie ž. ‹l›

1. obmedzenie, obmedzovanie, zmenšenie, zmenšovanie, zníženie, znižovanie (počtu, rozmeru, sily a pod.): redukcia zamestnancov, učiva; biol. redukcia orgánov (v priebehu fylogenézy al. ontogenézy); genet. redukcia chromozómov (pri meióze); chem. zlučovanie s vodíkom al. odoberanie kyslíka látke; reakcia spojená s prijímaním elektrónov; lingv. skrátenie al. iné artikulačné oslabenie samohlások v neprízvučných slabikách

2. odb. prevod, prevedenie na menšie hodnoty a pod.: redukcia tlaku plynu, vody; mat. zjednodušenie matematického výrazu; tech. redukcia údajov

3. tech. slang. redukčný ventil a i.

4. cirk. misionárska osada pre domorodcov v Juž. Amerike;

redukčný príd.: redukčná diéta odtučňovacia; biol. redukčné delenie bunky; chem. redukčné činidlo; odb. redukčný faktor; tech. redukčný ventil slúžiaci na redukciu tlaku plynu al. kvapalín, škrtiaci ventil;

redukčne prísl.

fotoredukcia -ie ž. ‹g + l› biol. zvláštna forma fotosyntetickej asimilácie oxidu uhličitého niektorých baktérií, zelených rias a siníc, uskutočňovaná prevzatou žiarivou energiou

 

Posledné hľadané

imerzia
objektív
elektróda
Film
hygiena
kompulzívny
agitovanosť
program
audiokazeta
intelektuálstvo

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne