Výsledok hľadania pre slovo: relatívne

relatívny príd. ‹l› existujúci vo vzťahu k niečomu, vyplývajúci z porovnania s niečím, platný, hodnotený vzhľadom na niečo, pomerný, vzťažný, závislý, podmienený (op. absolútnyy): relatívny pojem; relatívna pravda; relatívna platnosť; relatívna väčšina hlasov pomerne najväčší počet; archeol. relatívnee datovanie; geogr. relatívna výška (bodu) pomerná; fyz. relatívny pohyb posudzovaný vzhľadom na iné pohybujúce sa teleso; relatívna výška tónov pomer ich kmitočtov k základnému zvolenému kmitočtu; lingv. vzťažný: relatívnee zámeno relatívumm; relatívny čas vyjadrujúci súčasnosť, predčasnosť al. následnosť dejov, pomerný;

relatívne prísl. pomerne: relatívne sa zvýšiť; relatívne lepší, najlepší; relatívne posudzovať; relatívne teplé počasie; relatívne stála teplota;

relatívnosť -ti ž. kniž. relativita

korelatívny príd. ‹l› odb. ktorý je vo vzťahu s niečím, navzájom niečomu zodpovedajúci, súvzťažný: biol. korelatívny rast vzájomne vyrovnaný; lingv. korelatívny spájací výraz súvzťažný (napr. ten, kto); korelatívny protiklad (napr. znelosť – neznelosť);

korelatívne prísl.;

korelatívnosť -ti ž.

 

Posledné hľadané

relatívne
hysák
laboratórne
kvantitatívne
kolízia
modifikácia
echokinéza
mikrób
momentálny
automobil

Najhľadanejšie

recipročne
Kognitívny
koherentný
kompulzivny
valídny
inkluzívny
viktimizácia
invazívny
inovatívny
zonácia