Výsledok hľadania pre slovo: renta

rentabilita -y ž. ‹f› výnosnosť, rentabilnosť: rentabilita výroby; ekon. relatívnee vyjadrenie výsledkov hospodárenia vo vzťahu k určitému základu (vloženým prostriedkom a pod.)

rentabilný príd. ‹f› taký, ktorý sa vypláca, výnosný: rentabilná investíciaa;

rentabilne prísl.;

rentabilnosť -ti ž. rentabilita: rentabilnosť závodu

renta -y ž. ‹f›

1. pravidelný bezprácny dôchodok z vlastníctva pôdy, cenných papierov, akcií a pod.

2. (u nás v minulosti) dôchodok;

rentový príd.

aferentácia -ie ž. ‹l› lek. reflexný dej, ktorým je organizmus informovaný o účinku konanej akcie

parentálny príd. ‹l› genet. rodičovský: parentálna generáciaa; psych. parentálne správanie sa

 

Posledné hľadané

dialogicky
alteračný
traktor
unitaristický
kohortácia
emergentný
médium
gymnastika
implicitne
validný

Najhľadanejšie

valídny
kognitívny
inkluzívny
inovatívny
koherentny
viktimizacia
invazívny
Kompulzivny
neoabsolutizmus
kumulatívne