Výsledok hľadania pre slovo: román

romantický príd. ‹f›

1. vzťahujúci sa na romantizmus 1: romantická literatúra

2. silno citovo pôsobiaci svojou nevšednosťou, dobrodružnosťou: romantická krajina;

romanticky prísl.;

romantickosť -ti ž. romantická povaha, romantický ráz, romantika

romantika -y ž. romantický ráz, charakter, romantizmus 3, romantickosť

romanca -e ž. ‹f < šp›

1. lit. básnický útvar špan. ľudovej epiky; krátka lyrickoepická báseň bez tragických konfliktov

2. hud. piesňová al. inštrumentálna skladba lyrického rázu

romaneskný príd. ‹f› kniž. majúci prvky romantickej napínavosti, sklon k fantazijnosti, romantický, románový;

romaneskne prísl.;

romanesknosť -ti ž.

romaneto -a s. ‹t› lit. prozaický epický útvar s napínavým, často fantastickým dejom, vysvetľujúci rozumovo (zdanlivo vedecky) nejakú záhadu

romanistika -y ž. ‹VM›

1. vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním jazykov románskych národov, ich literatúrou, kultúrou a dejinami

2. veda o rímskom práve

romanizmus -mu m. ‹VM›

1. výtv. smer hol. maliarstva v 16. stor. usilujúci sa o plastické zobrazenie postáv a o prehĺbenie obrazového priestoru perspektívnymi pohľadmi

2. lingv. jazykový prvok románskych jazykov v nerománskom jazyku

románovoromán

 

Posledné hľadané

kanál
plasticita
neogotika
republikanizmus
plastifikátor
intolerancia
receptor
kód
barokovo
romantický

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne