Výsledok hľadania pre slovo: signál

signálny príd. ‹f› slúžiaci na dávanie signálov, signalizovanie niečoho: signálna vlajka, raketa signalizačná; voj. signálna pištoľ; polygr. signálny výtlačok prvý výtlačok v konečnej úprave predkladaný tlačiarňou na posúdenie; fyziol. prvá signálna sústava (u človeka aj zvierat) sústava podmienených aj nepodmienených reflexov, ktoré sa vybavujú na konkrétne podnety (signály) vonkajšieho aj vnútorného prostredia; druhá signálna sústava (u človeka) v ktorej je základným podnetom (signálom) slovo, signalizujúce podmienené podnety

signálovýsignál

signál -u m. ‹f›

1. dohovorené znamenie (zvukové, optické a i.), ktorým sa sprostredkúva, odovzdáva nejaká správa, informácia: svetelné signály; časový signál; poplašný, výstražný signál; pren. publ. zreteľný náznak niečoho, priamo nevyslovený názor na niečo a pod.: signály o distribúcii tvrdých drog; kyb., oznam. tech. fyzikálna veličina nesúca informáciu: analógový, číslicový signál; televízny signál; psych., fyziol. podnet asociovaný s určitou životne dôležitou nepodmienenou reflexnou činnosťou

2. polygr. signálny výtlačok

3. šport. nacvičený spôsob rozohrania v kolektívnych hrách (futbale, hokeji, basketbale, volejbale a i.);

signálový príd.: signálové svetlo

signalizácia -ie ž. ‹f› odovzdávanie, podávanie správ, informácií signálom, signálmi, signalizovanie: optická, akustická, automatická signalizácia; geod. vyznačenie meračských bodov viditeľným označením, ktoré umožňuje zameranie; poľn. signalizácia chorôb a škodcov súhrnné získavanie údajov o výskyte škodlivých činiteľov; lek. podmienenoreflexná činnosť;

signalizačný príd.: signalizačné zariadenie; signalizačné značky, vlajky

podsignál -u m. ‹sl + f› odb. skrytý signál: komunikačné podsignály

videosignál -u m. ‹l + f› eltech. slang. obrazový signál

 

Posledné hľadané

architektonický
kinematografický
múzeum
magnetofón
body
Investigativny
coli
dráma
proband, probant
dekoratívne

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne