Výsledok hľadania pre slovo: situácia

situácia -ie ž. ‹l›

1. súhrn okolností, podmienok vzťahujúcich sa na niekoho, na niečo v istom období, stav, pomery: súčasná, priaznivá, vhodná, neutešená, vážna, nebezpečná situácia; hospodárska situácia; medzinárodná, politická situácia; zhoršenie, zlepšenie situáciie; dostať sa do trápnej situáciie; meteor. poveternostná situácia; hydrol. situácia na slovenských tokoch (dnes o 7. hodine)

2. priestorové pomery, postavenie, poloha; ich zobrazenie: terénna situácia; stav. grafické znázornenie pôdorysnej projekcie objektu a jeho okolia s polohopisnými a výškovými údajmi a majetkovoprávnou hranicou (ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb), situačnýý plánn, situačnéé riešenie; geogr. zobrazenie všetkých terénnych predmetov na mape: výšková, vodorovná situácia;

situačný príd.: situačná správa; lit., div. situačná hra, komédiaa založená na nepredvídaných situáciách, zápletkách; – geod., stav. situačný plánn, situačnéé riešenie; geogr. situačnéé meranie;

situačne prísl.;

situačnosť -ti ž.

konsituácia -ie ž. ‹l› lingv. fyzická a spoločenská situáciaa, keď dochádza k jazykovému prejavu

 

Posledné hľadané

procesor
inkoherentný
tragický
hygroskopickosť
Lobovat
makrometóda
terminála
majordómstvo
nervový
vulgarizácia

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
Kompulzivny
invazívny
pukerlík
detegovať