Výsledok hľadania pre slovo: asimilácia

asimilácia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. prispôsobovanie (sa), prispôsobenie (sa)

1. sociol. proces postupného splývania kultúrnych, sociálnych, etnických skupín, v ktorom jedna zo skupín stráca špecifické črty a preberá črty druhej skupiny: prirodzená, násilná asimilácia

2. biol. proces, pri ktorom organizmy prijímajú látky a energiu z vonkajšieho prostredia a premieňajú ich na látky vlastné ich telu: asimilácia dusíka; asimilácia rastlín (op. disimilácia)

3. psych. jedna zo základných foriem adaptácie organizmu súvisiaca s telesným metabolizmom

4. lingv. pripodobnenie hlások v reči, a to znelosťou, miestom, spôsobom artikulácie, medzi slovami a vnútri slov, spodobovanie (op. disimilácia): znelostná, progresívna, regresívna, artikulačná asimilácia

5. geol. magmatická asimilácia pochod, pri ktorom magma pohlcuje cudzorodé úlomky okolitých hornín a rozpúšťa ich v sebe;

asimilačný príd.: asimilačný pochod, proces

fotoasimilácia -ie ž. ‹g + l› bot. fotosyntetická asimilácia

<<< asignatár asimilovať >>>
 

Posledné hľadané

fistula
etylalkohol
rostrálny
rétorickosť
fyziognomika
ambientný
zonácia
bankokracia
echoencefalografia
model

Najhľadanejšie

votívny
interagovať
Validny
koherentný
kesonár
inkluzívny
progresívny
Kognitívny
Indoktrinacia
labouristický