Výsledok hľadania pre slovo: dimenzia

dimenzia -ie ž. ‹l›

1. odb. vlastnosť udávajúca veľkosť, mieru niečoho najmä v priestore, prípadne trvanie niečoho v čase, rozmer, rozloha, rozsah: dimenzia sály; súčiastky rozličných dimenziií; teleso má tri dimenzia dĺžku, šírku a výšku; mat. počet nezávislých súradníc určujúcich polohu bodu v priestore; biol., geogr. (pri štúdiu objektov) rozmer priestoru al. dĺžka času

2. fyz. fyzikálna dimenzia veličiny závislosť odvodenej veličiny od základných veličín danej sústavy

3. psych. objektívne preukázateľná kategória pochodov a obsahov, v ktorých sa uplatňuje psychická činnosť človeka

4. kniž. a publ. určitá stránka javu, veci, človeka, určité zameranie na niečo, určitá orientácia na niečo, rozmer: život bez ľudských dimenziií;

dimenzionálny príd.

<<< mladodiluviálny polydimenzionálny >>>
 

Posledné hľadané

incidencia
cirk
koherentný
karbohnojivo
validný
komplikačný
protokolovaný
aktinometria
animozita
ikonoklazmus

Najhľadanejšie

validný
reedukácia
elektorát
progresívny
donkichotiáda
interagovať
indoktrinácia
inkluzívny
kognitívny
behaviorálny