Výsledok hľadania pre slovo: ekvivalent

ekvivalent -u m. ‹l› odb. čo má rovnakú platnosť, hodnotu, rovnaký význam a pod.: lingv. cudzojazyčný ekvivalent; fyz. množstvo energie jedného druhu vzniknutej premenou jednotky energie iného druhu: mechanický ekvivalent tepla; chem. elektrochemický ekvivalent množstvo látky, ktoré sa vylúči z roztoku al. premení elektrickým nábojom 1 coulombu; ekon. všeobecný ekvivalent tovar vyjadrujúci hodnotu ostatných druhov tovaru a slúžiaci na ich vzájomnú výmenu (dnes peniaze); oznam. tech. aktívna súčiastka (napr. elektrónka) zameniteľná za určitú inú aktívnu súčiastku;

ekvivalentný príd. rovnocenný, s rovnakým účinkom, s rovnakou platnosťou: ekvivalentná náhrada; mat. ekvivalentné rovnice majúce rovnaký definičný obor a rovnakú množinu koreňov;

ekvivalentne prísl.;

ekvivalentnosť -ti ž.

gramekvivalent -u m. ‹g + l› chem. starší názov pre jeden mol chemických ekvivalentov látky

<<< ekvivalenčný ekvivokácia >>>
 

Posledné hľadané

konštatovať
pendulérny
animozita
boeing
postmoderný
inter
celuloidový
kinematografia
anión
Koherentny

Najhľadanejšie

inkluzívny
kurikulum
kognitívny
interagovat
ambientný
indoktrinácia
zonácia
kompulzivny
kulisár
votívny