Výsledok hľadania pre slovo: historický

historický príd.

1. predstavujúci dejinný proces, vývoj, vzťahujúci sa na tento proces: historická etapa

2. vzťahujúci sa na históriu 2: historické pramene, spisy dejepisné; historické metódy; historická geológia, geografia, topografia zaoberajúca sa výskumom vývoja príslušného predmetu bádania; lingv. historická gramatika opisujúca vývoj gramatickej stavby jazyka al. jej stav v minulosti; historický slovník

3. súvisiaci so starým obdobím, s minulosťou, starý, starobylý: historický kostým zodpovedajúci danému obdobiu; historické pamiatky; historická Bratislava jej stará časť; lingv. historický pravopis zachovávajúci v rozličnom stupni starý spôsob písania

4. (o umeleckom diele a pod.) zobrazujúci minulosť: historický román, film; výtv. historická maľba figurálna kompozícia s námetom konkrétnej udalosti (dejinnej, mýtickej); lingv. historický prézent prézentný tvar vyjadrujúci minulý dej (napr. pri živom rozprávaní)

5. dôležitý pre ďalší dejinný vývoj, niečím v minulosti významný: historické rozhodnutie; historické poslanie;

historicky prísl.: historicky bádať; historicky poňatý román – historicky významný;

historickosť -ti ž.

ahistorický príd. ‹g› neprihliadajúci celkom al. dostatočne na históriu, nedbajúci na príslušné dejinné skutočnosti, nehistorický, protihistorický: ahistorický výklad;

ahistoricky prísl.;

ahistorickosť -ti ž.

prehistória -ie ž. ‹l + g› najstaršie obdobie ľudstva, skonštruované na základe hmotných (nie písomných) prameňov, pravek; (nepresne, ale tradične) veda o ňom;

prehistorický príd.: prehistorický človek; prehistorické nálezy;

prehistoricky prísl.

vojensko-historický príd. ‹sl + g› týkajúci sa histórie, dejín vojenstva: vojensko-historické múzeum

literárnohistorický príd. ‹l + g› týkajúci sa literárnej histórie

polyhistorický príd. k polyhistória, polyhistor: polyhistorické vedomosti

antihistorický príd. ‹g› nezhodujúci sa s históriou, s dejinnými faktmi, protihistorický

kultúrnohistorický príd. ku kultúrna história: kultúrnohistorická metóda

kunsthistorický príd. ku kunsthistória, ku kunsthistorik

<<< antihistorický heterotalizmus >>>
 

Posledné hľadané

historický
fluidne
objekt
hydroizohypsa
novopozitivizmus
meteor
interpretačne
neorenesančný
poikiloblast
inteligentný

Najhľadanejšie

heterotermia
interagovať
Indoktrinacia
debil
valídny
inkluzívny
Progresivny
kognitívny
behaviorálny
reedukácia