Výsledok hľadania pre slovo: kognícia

kognícia -ie ž. ‹l› psych. súhrn operácií a pochodov, prostredníctvom ktorých si človek uvedomuje a poznáva svet i seba samého, kognitívne procesy, poznávanie;

kogničný príd. zried.

prekognícia -ie ž. ‹l› psych. predvídanie, poznávanie budúcich dejov

rekognícia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. prehľadanie, preskúmanie, uznanie, potvrdenie: práv., krim. určenie totožnosti osoby, miesta al. veci;

rekogničný príd.

<<< kognát koherencia >>>
 

Posledné hľadané

kognícia
inkompetencia
nanosekunda
absencia
hysterik
interpretácia
cechový
poluustav
direktný
rinascimento

Najhľadanejšie

votívny
valídny
interagovať
koherentný
kesonár
inkluzívny
progresívny
indoktrinácia
kognitívny
behaviorálny