Výsledok hľadania pre slovo: metóda

metóda -y ž. ‹g›

1. spôsob, ako dosiahnuť nejaký teoretický i praktický cieľ: liečebná metóda; metóda vyučovania; výrobná, experimentálna, inovačná metóda

2. filoz. racionálne rozvrhnuté dáta, spôsob, postup, ako pomocou určitých princípov dosiahnuť pravdivé poznanie; mat. metóda najmenších štvorcov (pri vyrovnávacom počte); log. axiomatická metóda spočívajúca vo výbere takých výrokov danej teórie (axiómov), z ktorých možno vyvodiť pokiaľ možno všetky pravdivé výroky tejto teórie; výp. tech. metóda analýzy kritickej cesty spôsob použitia sieťových grafov pri plánovaní, kontrole a i.; poľn. metóda rezerv pri šľachtení rastlín; metóda plemenitby hospodárskych zvierat; geol. geochemická metóda

makrometóda -y ž. ‹g› chem. analytická metóda pracujúca s množstvom vzorky väčším ako 0,1 g (op. mikrometóda)

mikrometóda -y ž. ‹g› chem. analytická al. preparatívna metóda pracujúca s množstvom 0,001 – 0,005 g vzorky (op. makrometóda)

<<< makrometóda metodický >>>
 

Posledné hľadané

progresivita
starokomik
hydrogénuhličitan
disjunkcia
potencionálny
donkichotiáda
diskriminant
kreolizované
progresívnosť
Interagovat

Najhľadanejšie

votívny
interagovať
Validny
koherentný
kesonár
inkluzívny
progresívny
Kognitívny
Indoktrinacia
labouristický