Výsledok hľadania pre slovo: štruktúra

štruktúra -y ž. ‹l›

1. spôsob zloženia, vnútorného usporiadania nejakej látky: štruktúra dreva, tkaniny, kameňa; štruktúra omietky charakter povrchu; chem. priestorové usporiadanie jadier atómov v molekule: štruktúra kovov; geol. súbor charakteristických znakov horniny, ktoré závisia od rozmerov, tvaru a vzájomných vzťahov horninotvorných súčastí, sloh; miner. štruktúra kryštálov; poľn. pôdna štruktúra

2. spôsob usporiadania prvkov, častí al. zložiek nejakého celku a súhrn ich vzájomných vzťahov, stavba; sieť týchto vzťahov; taký celok, útvar: štruktúra jazyka; zvuková štruktúra veršov; štruktúra krajiny; – skúmať štruktúru diela; – dielo ako štruktúra; štruktúra národného hospodárstva

3. vnútorné usporiadanie spoločenských útvarov, organizáciaa: organizačná štruktúra; štruktúra zdravotníctva; sociálna štruktúra; štruktúra výroby; pren. pejor. staré štruktúry organizácie, inštitúcie totalitného režimu; príslušníci týchto organizácií, inštitúcií

štrukturalizmus -mu m. ‹l› smer vo vede založený na metodologickej orientácii, ktorej cieľom je výskum štruktúry objektov pri dôraze na prioritu celku voči častiam a skúmanie vzťahov medzi prvkami daného systému: jazykovedný, literárnovedný, psychologický štrukturalizmus; filozofický štrukturalizmus

infraštruktúra -y ž. ‹l›

1. ekon. oblasť národného hospodárstva zabezpečujúca podmienky rozvoja ekonomiky (najmä v doprave, energetike a pod.)

2. (v urbanistike) infraštruktúra mesta všetky inžinierske zariadenia vedené pod zemou i nad ňou;

infraštruktúrny príd.;

infraštruktúrne prísl.

mikroštruktúra -y ž. ‹g + l› (op. makroštruktúrara)

1. štruktúrara pozorovateľná mikroskopom: mikroštruktúra materiálu kovov

2. štruktúrara malého celku, vzájomných vzťahov častí: sociol. spoločenská štruktúrara malých skupín;

mikroštrukturálny príd.

makroštruktúra -y ž. ‹g + l› (op. mikroštruktúrara)

1. štruktúrara viditeľná, rozoznateľná okom, makroskopická štruktúrara: geol. makroštruktúra horniny

2. štruktúrara väčšieho celku: sociol. vzťahy medzi jednotlivými oblasťami spoločenského života, veľkými skupinami a spoločenským celkom;

makroštrukturálny príd.

subštruktúra -y ž. ‹l› odb. mikroštruktúrara

ultraštruktúra -y ž. ‹l› biol. (v cytológii) jemná stavba bunky a jej zložiek; genet. ultraštruktúra génu stavba génu na molekulárnej úrovni; štruktúrara génu charakterizovaná počtom a rozmiestnením známych mutačných miest

 

Posledné hľadané

štruktúra
aktivizovať
portlandský
teória
mentálny
overal
etyléter
drénovať
varieta
crack

Najhľadanejšie

inkluzívny
kognitívny
koherentný
inovatívny
Validný
Viktimizácia
kumulatívne
kompulzívny
invazívny
antonymický, antonymný