Výsledok hľadania pre slovo: banka

bankár -a m. (bankárka -y ž.) ‹t < germ›

1. majiteľ banky, finančník zaoberajúci sa bankovými obchodmi

2. hráč držiaci bank pri hre

bankársky príd. k bankár, k bankárstvo: bankárska činnosť, bankárske podmienky

bankárstvo -a s. ‹t < germ›

1. bankársky podnik

2. činnosť bankára

banka -y ž. ‹t < germ›

1. peňažný ústav sústreďujúci dočasne voľné peňažné prostriedky a poskytujúci ich vo forme pôžičiek podnikom i jednotlivým občanom: peňaž. ceduľová, emisná banka; investičná banka

2. lek. oddelenie nemocnice zhromažďujúce a uskladňujúce odobraté tkanivá, tekutiny, orgány a pod. na ďalšie liečebné zásahy: krvná, kostná banka

3. výp. tech. banka dát počítačový súbor konkrétnych dát (báza dát) spolu s programovým vybavením na ich spracovanie, databanka

4. zariadenie na zhromažďovanie a úschovu niečoho hodnotného al. užitočného: národná banka vín

databanka -y ž. ‹a› výp. tech. banka dát, rozsiahly súbor nazhromaždených a pomocou počítača v aktuálnom stave udržiavaných dôležitých dát z rozličných typov ľudských aktivít;

databankový príd.

genobanka -y ž. ‹g + t› banka génov

kryobanka -y ž. ‹g + t› odb. banka, v ktorej sú uchovávané organizmy a tkanivá pri veľmi nízkych teplotách

<<< bandura kryobiológia >>>
 

Posledné hľadané

antikvark
profesorstvo
profilový
antikliešťový
pneuma
anoxémia
alcazar
karpológia
anabolikum
inkluzívny

Najhľadanejšie

inkluzívny
kognitívny
Koherentny
Validný
film
inovatívny
lobovať
kompulzívny
invazívny
kumulatívne