Výsledok hľadania pre slovo: civilný

civilný príd. ‹l›

1. občiansky, a to nevojenský, neuniformovaný (op. vojenský): civilné obyvateľstvo; civilné šaty; civilné lietadlo používané na nevojenské účely; civilná hra bez kostýmov; civilná obrana pripravujúca obyvateľstvo na organizovanú činnosť v situácii ohrozenia; civilná služba náhradná vojenská služba vykonávaná vo verejne prospešných zariadeniach

2. občiansky, a to necirkevný (op. cirkevný): civilný sobáš

3. práv. týkajúci sa úpravy občianskoprávnych vzťahov, občiansky (op. trestný): civilný súd realizujúci konanie v občianskoprávnych veciach; civilný delikt; civilný proces; civilné právo procesné

4. ver. spr. civilný technik, geometer, inžinier (predtým) súkromná osoba štátom oprávnená na určité odborné úkony

5. kniž. jednoduchý, prirodzený, nestrojený, neobradný, triezvy, vecný: civilný tón; civilné herectvo;

civilne prísl.;

civilnosť -ti ž.: civilnosť prejavu

 

Posledné hľadané

civilný
Violončelo
Violončelo
bruitizmus
Muzika
inteligentný
mamonárstvo
afebrilný
mamonárstvo
panslavista

Najhľadanejšie

kognitívny
latex
karanténa
viktimizácia
transformátor
inkluzívny
koherentný
heterotermia
kompulzivny
Rekreácia