Výsledok hľadania pre slovo: dáta

databanka -y ž. ‹a› výp. tech. banka dát, rozsiahly súbor nazhromaždených a pomocou počítača v aktuálnom stave udržiavaných dôležitých dát z rozličných typov ľudských aktivít;

databankový príd.

databáza -y ž. ‹a› výp. tech. elektronicky uložený súbor informácií usporiadaných tak, aby sa dali ľahko vyhľadávať, triediť a pod.;

databázový príd.;

databázovo prísl.

dáta dát s. mn. ‹l›

1. údaje (číselné a i.), skutočnosti uvádzané v nejakej správe, oznámení: životopisné, osobné dáta stručné, presné údaje (obyčajne v dotazníku a pod.)

2. výp. tech. údaje, symboly, fakty al. jednotky informácie spracúvané na počítači: zber, zaobstarávanie dát; výstup dát; prenos dát; spracovanie dát proces, pri ktorom sa z daných vstupných dát získajú zberom, uložením a spracovaním výstupné údaje; nosič dát disketa, magnetická páska, dierny štítok a i.

datácia -ie ž. ‹l› kniž. vročenie, datovanie: datácia knihy údaj o dobe (a mieste) jej vydania; – datácia fresky

metadáta -dát s. pomn. ‹g + l› výp. tech. súhrn informácií na určitej teoretickej úrovni (medzi počítačovými systémami a informačným systémom v súhrnnom informačnom systéme); dátaa o dátach

videodáta -dát s. pomn. ‹l› výp. tech. obrazové dátaa

mandatár -a m. ‹l› práv. kto dostal mandátt, zmocnenec, splnomocnenec, príkazník

 

Posledné hľadané

tyrania
operácia
demonštračný
romantizmus
panašovaný
inštrumentál
dialekt
Vitarian
iluminátor
iluminátor

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny