Výsledok hľadania pre slovo: diferenciálny

diferenciálny1 príd. ‹l› odb. týkajúci sa diferencie, na nej založený, vyrovnávajúci rozdiely (diferencie), diferenčnýý; diferenciálnyy príplatok ekon. diferenciálna pozemková renta vyplývajúca pri danej trhovej cene z nižších nákladov práce na úrodnejších pozemkoch; lek. diferenciálna diagnózaa stanovujúca niekoľko možných chorôb na základe určitých symptómov chorého; tech. diferenciálnyy piest vytvárajúci vo valci dva rozlične veľké činné priestory; diferenciálnee čerpadlo s týmto piestom;

diferenciálne prísl.

diferenciál2 -u m. ‹l› mat. nekonečne malý prírastok premennej veličiny; diferenciáll funkcie pojem matematickej analýzy na približné vyjadrenie hodnoty (priebehu) funkcie na okolí jej pevného bodu;

diferenciálny2 príd.: mat. diferenciálnyy počet odvetvie matematickej analýzy študujúce vlastnosti funkcií a ich derivácie; diferenciálna rovnica určujúca neznámu funkciu; výp. tech. diferenciálnyy analyzátorr počítač riešiaci diferenciálnee rovnice

 

Posledné hľadané

diferenciálny
menštruácia
variabilné
bánk
transportbetón
recipročne
dogmatickosť
difamovať
tonzil
žáner

Najhľadanejšie

kognitívny
Inkluzivny
koherentny
viktimizácia
Validný
kompulzívny
minimum
pseudofilozofia
inovatívny
Maximum