Výsledok hľadania pre slovo: dokument

dokumentácia -ie ž. ‹l›

1. potvrdzovanie, dokladanie preukazným materiálom, dokumenty: dokumentácia faktov

2. sústavné sledovanie, zaznamenávanie a triedenie odbornej literatúry vykonávané v knižniciach, ústavoch al. v závodoch, súčasť vedecko-technických informácií: oddelenie dokumentáciie

3. súhrn podkladov (grafy, čísla, texty, vzorky, nákresy, plány a pod.) na realizáciu projektu stavby, na zhotovenie výrobku a pod.: spracovať technologickú dokumentáciiu;

dokumentačný príd.: dokumentačný materiál; dokumentačné stredisko vykonávajúce dokumentáciu

dokumentarista -u m. (dokumentaristka -y ž.)

1. tvorca dokumentárnych filmov al. fotografií

2. dokumentátor

dokumentaristika -y ž. ‹l›

1. činnosť smerujúca k vytváraniu dokumentov, dokumentárnych snímok: filmová, fotografická dokumentaristika

2. zried. zaznamenávanie a spracúvanie údajov o knihách a časopiseckých článkoch;

dokumentaristický príd.

dokumentárny príd. slúžiaci ako dokument, založený na dokumentoch, preukazný: dokumentárny materiál; dokumentárny film vychádzajúci tematicky z objektívnej skutočnosti; dokumentárna fotografia;

dokumentárne prísl.;

dokumentárnosť -ti ž.

dokument -u m. ‹l›

1. dôležitá (úradná) listina, právny doklad, osvedčenie; preukaz totožnosti (cestovný pas, legitimácia a pod.)

2. doklad svedčiaci o určitej skutočnosti al. slúžiaci ako prameň informácií (kniha, článok, archívne materiály, obrazy, filmy a pod.);

dokumentový príd.

dokumentovať nedok. i dok. ‹l› (čo) dokumentárne dokazovať, dokázať, dokladať, doložiť: dokumentovať vývoj

<<< doktrína zadokumentovať >>>
 

Posledné hľadané

karbonatizácia
inštitucionalizácia
karbonatizácia
termohydrograf
Validny
kompulzívny
dysmikróbia
eluviálny
marketéria
groš

Najhľadanejšie

Kognitívny
inkluzívny
kumulatívne
minaret
inovatívny
dezodorátor, dezodorizátor
meliorácia
akvacentrum, aquacentrum
kompulzívny
invazívny