Výsledok hľadania pre slovo: energia

energia -ie ž. ‹g›

1. fyz., tech. miera rôznych foriem pohybu hmoty prejavujúca sa ako jej schopnosť vykonávať prácu: vodná, tepelná, mechanická, jadrová, atómová energia; chem. aktivačná energia ktorú treba dodať molekule danej látky, aby mohla chemicky reagovať; ionizačná energia potrebná na ionizáciu

2. aktívna, činorodá podstata ľudskej povahy, ráznosť, rozhodnosť: pracovná energia elánn; muž plný energiie

bioenergia -ie ž. ‹g› energia viazaná v živej hmote, jednosmerne pretekajúca živými systémami a podliehajúca termodynamickým zákonom;

bioenergetický2 príd.: bioenergetický stav

 

Posledné hľadané

energia
matador
model
entita
legitimovať
historický
technokratický
transport
praktický
analýza

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny