Výsledok hľadania pre slovo: fúria

fúria -ie ž. ‹VM› expr. zúrivá, zlostná, zlá žena (podľa Fúrie, starorím. bohyne pomsty):

(vtrhnúť niekam) ako fúria zúrivo, rozzúrene

furiant1 -a mn. N -i m. ‹č < l› expr. namyslený, nadutý, zaťatý človek;

furiantský príd. expr. pyšný, namyslený, nafúkaný, zaťatý: furiantské gesto;

furiantsky prísl.: furiantsky nasadený klobúk

furiant2 -u mn. N -y m. ‹č < l› tan. čes. ľudový figurálny párový tanec v 3/4 takte, rýchleho tempa, špecifický druh tanca susedská s furiantovým rytmom; hud. skladba v rytme tohto tanca;

furiantový príd.: furiantový rytmus striedanie troch dvojdobých a dvoch trojdobých taktov

<<< furgon furioso >>>
 

Posledné hľadané

synekia
transponovať
pedantnosť
typizácia
operovať
galéa
dezinfekcia
monokratický
trópy
Exkrécia

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
behaviorálny
interagovať
impertinentný
koherentný
kumulatívne
inovatívny
editoriál, editorial
megera